Ontstaan van de naam Hint Teddy

De teddybeer dankt zijn naam aan het feit dat de toenmalige Amerikaanse president Theodore "Teddy" Roosevelt (1901-1906) het vertikte tijdens een jacht een jonge beer neer te schieten. Een journalist tekende het voorval op en als reactie daarop maakte een Amerikaanse vrouw een speelgoedbeer en noemde hem met toestemming van de president "Teddy" waarmee de "teddybeer" was geboren.

De naam "Hint" heb ik gekozen omdat dingen vaak gebeuren of ontstaan door een ingeving of een "hint" die men krijgt om iets te gaan doen. In mijn geval was dit dus beren maken. 

Mijn man gaf ooit de "hint" om te gaan zeilen en ik stelde voor om onze boot dan Hint te noemen, dit werd echter door man en kinderen afgewezen.                         HINT is opgebouwd uit de beginletters van de voornamen van onze gezinsleden.

Het berenatelier is iets van mijzelf dus vond ik dat ik vrij was in het kiezen van een naam: aldus Hint.

Een bekende Duitse berenfabriek heet Hermann Teddy, ik vond dat Hint Teddy daar wel iets op lijkt. Dit waren zoal de motieven en "gedachtenspinsels" vooraf gaande aan de naamgeving.